top of page

Laundry

Prohijyen Perfecta

103906

Ağartıcı Olmayan əsas Yuma Yuyucu Vasitə (Dozaj: 3-4 gr/l su - 15-20 gr/kg quru paltar)

bottom of page