top of page

Laundry

Prohijyen Chlor

112185

Xlor əsaslı toz ağartıcı (Dozaj: 5-8 gr/kg quru paltar)

bottom of page