top of page

Köməkçi vasitələr

Ümumi təmizlik avadanlığı

KC-20 - Metal Teleskop

KC-20

3 M; 4 M; 6 M

bottom of page