top of page

Laundry

Prohijyen PH-13

112186

Ağır Kir, Yağ və Qan Solvent Köməkçi Yuyucu Vasitə (Dozaj: 5-8 gr/kg quru paltar)

bottom of page