top of page

Köməkçi vasitələr

Ümumi təmizlik avadanlığı

KC-16 - Süpürgə-Xəkəndaz Dəsti

KC-16

bottom of page